Utredning om skolpeng utomlands

”I dag kan endast de som jobbar för Sverige utomlands få bidrag för att ha sina barn på svensk utlandsskola. Men reglerna anses föråldrade och utbildningsdepartementet ska göra en översyn.” skriver tidningen Riksdag och Departement.

”Förordningen som styr vem som är berättigad till statsbidrag säger bland annat att minst en förälder ska vara anställd vid en svensk myndighet eller svenskt företag i landet där utlandsskolan är verksam. (…) Men regelverket är från 1994 och mycket har förändrats sedan dess.”.

 

”Frågan om vilka elever som är berättigade till stöd har därmed blivit komplicerad. Många svenska familjer som bor utomlands lever inte upp till kraven på att man ska vara anställd och att det ska finnas någon nytta för det svenska samhället med utlandsvistelsen.”.

 

Detta ska nu utbildningsdepartementet utreda, bland annat efter uppvaktning från Föreningen Svenskar i Världen och Skolverket.

 

Läs hela artikeln på Riksdag och departements hemsida.