Ungdomssatsningen uppmärksammas

Ungdomsombudet Johannes Danielsson intervjuas på webbplatsen ”studyadvantage.se” om SVIV:s ungdomssatsning.

”Rent konkret skulle en utveckling av kontakten med svenska utlandsstudenter kunna innebära att SVIV har fler länkar till olika ”Scandinavian Societies” på universiteten, och till exempel kan hjälpa dessa med att ordna träffar, fester och annan verksamhet. Det skulle kunna innebära att alla svenskar som flyttar utomlands för att plugga får ett ”välkommen ut i världen”-kit, med användbara och roliga saker. Även det påverkansarbete som SVIV utför gentemot Sveriges riksdag och regering skulle i större utsträckning kunna drivas av frågor som rör de svenskar som pluggar utomlands. Allt det här är sådant som diskuteras, och som vi unga SVIV-medarbetare arbetar aktivt med att utveckla.”, säger Johannes.

 

”I höst arrangerar vi för tredje gången Utlandssvenskarnas Parlament, som är ett stort diskussionsforum och mässa som behandlar frågor som rör alla utlandssvenskar. Jag arbetar nu för att vi unga ska få mer utrymme att vara med och påverka och ta del i detta evenemang.”.

 

Läs hela intervjun här.