Lyckat möte med de nordiska systerorganisationerna i Oslo

Generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmqvist deltog i förra veckan i ett möte med SVIV:s nordiska systerorganisationer i Oslo där många gemensamma frågor diskuterades.

Det diskterades hur föreningarna bäst kan nå ut till sina landsmän
utomlands, via hemsidor, mail, tidningar och ombud. Högt prioriterade frågor
är rösträtt och valdeltagande bland de utlandsboende (utlandsboende danskar
får t.ex. inte delta i riksdagsvalet), beskattning och utbetalning av
pension i utlandet, liksom sjukvård i tredje land.

 

Alla de nordiska föreningarna är anslutna till ”Europeans throughout the World” som
företräder alla utlandsboende EU-medborgares rättigheter. Denna grupp
beräknas uppgå till hela 50-60 miljoner.