Hur ser utlandssvenskarna ut och var bor de?

För att bättre ta tillvara utlandssvenskarnas intressen utreder nu SVIV var svenskarna finns i världen. Den välkända journalisten Ewa Hedlund har engagerats för att leda projektet som ska utmynna i en rapport.

Utlandssvenskar är en viktig, men anonym, grupp. Det finns inga tillförlitliga uppgifter om var svenskarna är bosatta runtom i världen eller vad de gör. Sedan Sverige blev medlem i EU år 1995 har drygt 300 000 svenskar flyttat utomlands, enligt SCB, statistiska centralbyrån. Uppskattningsvis är närmare 500 000 svenska medborgare bosatta utomlands.

 

Det framgår dock inte av statistiken vart svenskarna flyttar eller vad de sysslar med i det nya landet. Det framgår inte heller hur många som utvandrat eller hur många som tillfälligt är bosatta i ett annat land för att studera eller arbeta.

 

För att få en bättre uppfattning om utlandssvenskarna undersöker nu SVIV var de bor och vad de ägnar sig åt.

 

-Har vi en bättre uppfattning om svenskarna utomlands underlättar det  vår lobbyverksamhet och våra kontakter med svenska myndigheter, säger Karin Ehnbom-Palmqvist, generalsekreterare i SVIV.

 

Karin Ehnbom-Palmqvist menar att denna viktiga grupp inte heller tas tillvara tillräckligt i främjandet av Sverige och att vi därigenom inte utnyttjar en viktig resurs som skulle kunna göra bra insatser för att sprida information och kunskap om vårt land.

 

Den välkända journalisten Ewa Hedlund (bilden), med många års utlandserfarenhet från Bryssel, har engagerats för att leda projektet som ska utmynna i en rapport inför utlandssvenskarnas parlament  i Stockholm den 29 augusti 2011.