Ambassadnedläggningar kan undvikas hävdar rapport

”Nedläggningar av ambassader kan undvikas om utrikesförvaltningen blir mer effektiv.”, skriver Richard Murray, f d chefekonom vid Statskontoret, i ett debattinlägg i Dagens Nyheter.

”Jag har betraktat utrikesförvaltningen på samma sätt som man ser på statliga myndigheter. Är organisationen ändamålsenlig, finns klara beslutsvägar, är ansvarsfördelningen klar, har ledningen en klar bild av resursanvändningen, finns informations- och kvalitetssäkringssystem, inrymmer personalpolitiken kompetensplanering och god personalvård, bedrivs verksamhetsutveckling med kraft och på bred front, med mera? Svaret är ett nedslående NEJ! Det kan tyckas orättvist eftersom resten av RK i stor utsträckning har samma brister. Problemet är dock  större än i andra departement eftersom utrikesförvaltningen är en så stor organisation och löpande hanterar en mängd ärenden som berör enskilda medborgare och företag.”, skriver Richard Murray.

Läs hela debattinlägget i Dagens Nyheter här.

 

Richard Murray har tagit fram en rapport med titeln ”UD i en ny sits – organisation, ledning och styrning i en globaliserad värld” för Expertgruppen i studier av offentlig ekonomi. Läs hela rapporten här.