SVIV debatterar nedläggningarna inom Svenska kyrkan

SVIV:s generalsekretare Karin Ehnbom-Palmquist skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att ”dessa institutioner är oerhört viktiga för våra utvandrade svenskar.”.

”På senare år har ett antal ambassader och konsulat tvingats att antingen dra ner på sin verksamhet, eller läggas ner helt. Nyligen nåddes vi av nyheten att även ett antal utlandskyrkor nu är hotade av sparkrav. Det är ytterst beklagligt. Om de läggs ned kommer man inte bara att avsluta en verksamhet som stödjer utlandssvenskar som på olika sätt hamnat i svårigheter. Man avvecklar samtidigt centrala träffpunkter i sociala nätverk som tagit lång tid att bygga upp, och i många fall kommer få svårigheter att leva vidare.

 

(…) Jag hoppas därför att Svenska Kyrkan, då man ser över sparkraven för nämnden för Svenska Kyrkan i utlandet, även tar i beaktande det mervärde som dessa institutioner skapar. Risken är nämligen stor att de här besparingarna, om de tillåts, på sikt kommer att bli dyra.” skriver generalsekreteraren.

 

Läs hela debattartikeln på Svenska Dagbladets hemsida.