Omfattande förändringar av telefonnummer föreslås

Post- och telestyrelsen föreslår en omfattande modernisering av telefonnumrerna i Sverige. En anledning är att göra det möjligt att ringa SOS-numret 112 från utlandet.

Rikspolisstyrelsen tycker att det vore en stor fördel om det blev möjligt att ringa 112 från utlandet. Vid exempelvis tsunamikatastrofen hade det underlättat krissamordningen.

 

Systemet med riktnummer och mobilnummer är föråldrat och behöver reformeras för att passa den nuvarande användningen av telefonin. Flera förslag av olika omfattning läggs fram, bland annat ett där samtliga svenskar skulle bli tvungna att byta telefonnummer.

 

Post- och telestyrelsen uppskattar dock att ett beslut i frågan kan ta 5-10 år och genomförandet av beslutet ytterligare 3-4 år.

 

Läs hela artikeln på Riksdag och departements hemsida.