Möte med SVIV:s nordiska systerorganisationer

Generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmqvist kommer denna vecka delta vid ett möte i Oslo med föreningen Svenskar i Världens nordiska systerorganisationer.

Frågor som ska behandlas är sådana där det finns både likheter och skillnader mellan de olika organisationerna. Till exempel medlemsantal, medlemsförmåner, administration och representation. Föreningen Svenskar i Världen och dess finländska motsvarighet är exempelvis ensamma om att ha ett parlament för de utlandsboende.