Kritik mot ambassadstängning i Buenos Aires

Svenska föreningen i Buenos Aires har skickat ett brev till utrikesminister Carl Bildt där de protesterar mot nedläggningen av ambassaden som de anser kommer skada Sveriges anseende. 

Nedan följer brevet i sin helhet;

 

”Buenos Aires, 6 januari 2011

Till Sveriges Utrikesminister Carl Bildt,

 

Svenska Föreningen i Buenos Aires ber att få sälla sig till de svensk-argentinska rösterna som har uttryckt sin oro och förundran över det publicerade beslutet att stänga Sveriges Ambassad i Buenos Aires.

 

Det är med stor förvåning vi tog emot nyheten, med tanke på den långa och starka relation Sverige och Argentina har haft i många avseenden; handel, kultur, mänskliga rättigheter och inte minst diplomatiska.

 

Svenskar har varit aktiva i Argentina sedan början på 1800-talet; vid den argentinska frihetsförklaringen i Tucumán 9 juli 1816 så var det svenska sändebudet, Johan Adam Graaner, den enda närvarande utlänningen; 1834 etablerades det svenska konsulatet i Buenos Aires; de första svenska företagen etablerade sig redan i slutet på samma sekel och kom för att stanna; Svenska Föreningen i Buenos Aires bildades 1898 och lever ännu idag. Den svenska invandringen till Misionesprovinsen i början på 1900-talet. Bildandet av den Svenska Församlingen på 1920-talet…..

 

Denna tidiga etablering i ett ungt land har alltid betraktats av argentinarna med ett gott öga och skapat en god skopa goodwill för Sverige och svenskarna. Sverige med dess unika utveckling under 1900-talet har alltid betraktats med beundran av argentinarna och ansetts vara ett föredöme.

 

De flesta svenska företag som en gång etablerat sig Argentina finns alltjämt kvar. De skapar en mängd arbetstillfällen och bidrar rejält till Sveriges statskassa. Dessa företag har alltid haft stor och uppskattad hjälp av den Svenska Ambassaden när det gällt t.ex. etablering av lokala kontakter på de högre nivåerna, organisation kring besök av handelsdelegationer etc.

 

Den lokala svenska kolonin har alltid känt det både tryggt och praktiskt med en svensk ambassad i Buenos Aires. Inte minst de senare åren då vi har har och har haft en mycket stor mängd svenska studenter i Buenos Aires.

 

Vi förstår att det är Riksdagens beslut att tvinga Regeringen till ytterliggare besparingar som har skapat denna situation vi nu befinner oss i.

 

Vad vi inte kan förstå är att en av åtgärderna för att verkställa nämnda besparingar är att stänga den Svenska Ambassaden i Buenos Aires och därmed slänga överbord mycket av den goodwill som under stor ansträngning byggts upp över seklerna.

 

Vi utsätts för risken att med borttagandet av den svenska officiella representationen i Argentina de svenskargentinska relationerna påtagligt försämras och därmed skapas ett betydligt sämre handelsklimat för de svenska företagen, vilket i slutänden blir till en negativ effekt för Sverige.

 

Högaktningsfullt,

 

Svenska Föreningen i Buenos Aires

Clas Henriksson – Ordförande”