Jan Eliasson kritiserar ambassadnedläggningarna

Den förre socialdemokratiska utrikesministern Jan Eliasson kritiserar nedläggningarna av fem ambassader i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

”Det är avgörande att Sveriges regering och riksdag värnar om en stark representation i världen för att tillvarata svenska intressen och medverka till lösningar av dagens globala problem. De senaste årens utveckling visar att regering och riksdag inte levt upp till detta ansvar. Nedläggningarna av svenska ambassader och generalkonsulat har en sådan omfattning att de allvarligt skadar svenska intressen både internationellt och hemma i Sverige”, skriver Jan Eliasson.

 

Läs hela debattartikeln här.