Håller Sverigebilden?

SVIV:s styrelseledamot Olle Wästberg håller i ett föredrag om Sverigebilden i Bryssel den 20 januari. Generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmqvist närvarar och presenterar föreningen Svenskar i Världen.

Föredraget är ett samarrangemang mellan föreningen Svenskar i Världen, SWEA och Svenska Klubben och äger rum den 20 januari 2011 kl 18.30 på EU-representationen.

 

För frågor och anmälan kontakta Svenska klubben i Bryssel på e-mail; aktivitet@svenskaklubben.be eller telefon; 0496-608 501.