Debatten om ambassadnedläggningarna fortsätter

Debatten i Svenska Dagbladet om ambassadnedläggningarna, som startades av utlandssvenskar som protesterade mot nedläggningen av ambassaden i Hanoi, fortsätter.

Utrikesminister Carl Bildt (bilden) replikerade på utlandssvenskarnas debattinlägg och skrev på SvD Brännpunkt att ”Låt det vara tydligt: jag instämmer till 100 procent i att det är olyckligt att Sverige nu tvingas att stänga sin ambassad i Hanoi. (…) Men regeringens problem är att vi måste hålla oss inom de ramar som riksdagen fattat beslut om. (…) Och riksdagen har nu – populistiska socialdemokrater i skön dans med isolationistiska sverigedemokrater – fattat beslut om att minska regeringskansliets anslag med 300 miljoner kronor.”.

Läs hela utrikesminister Carl Bildts replik här.

 

De Vietnamnboende och intresserade som initierat debatten replikerade då och skrev att ”Carl Bildt skyller ambassadnedläggningarna på Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Men det är oansvarigt av regeringen att använda utrikespolitiken som slagträ i en inrikespolitisk kontrovers. (…) Sverige har en tradition att inte låta inrikespolitiska frågor påverka de internationella relationerna. Varför frångår Bildt denna viktiga princip?”.  

Läs hela utlandssvenskarnas replik här.

 

Företrädare för Socialdemokraterna replikerade också på utrikesminister Carl Bildts inlägg och skrev att ”Följande måste vara mycket tydligt: Kostnaderna för Fredrik Reinfeldts regeringskansli ökande under förra mandatperioden med cirka 20 procent eller 1,1 miljarder kronor. Men regeringen gjorde varken 2009 eller 2010 av med de anslag man fick och begärde. Därför finns det utrymme för, vilket också riksdagens majoritet beslutat, att sänka regeringskansliets anslag med 300 miljoner kronor. Regeringens beslut att lägga ned ambassaden i Vietnam, och andra ambassader, är dess eget beslut.”.

Läs hela repliken från Socialdemokraterna här.