Sverige ställer sig utanför samarbete om skilsmässor

Sverige ställer sig utanför samarbetet mellan flera EU-länder om skilsmässor då man befarar att detta kan leda till att rätten till skilsmässa inskränks.

Avtalet går ut på att makar kan avtala vilket lands lagstiftning som ska gälla vid skilsmässa. 14 EU-länder ingår i samarbetet. Behovet av samarbete har uppstått eftersom det kan vara svårt att avgöra vilken lagstiftning som ska gälla när makarna har olika medborgarskap, eller bor i ett tredje land.

 

Lagstiftningarna om skilsmässa skiljer sig dock mycket åt mellan olika EU-länder. Sverige har tidigare kritiserat att förslaget kan leda till att andra länders lagstiftning inplementeras i svenska domstolar och inskränker rätten till skilsmässa.

 

Läs mer på Riksdag och Departements hemsida.