Svenska kyrkan skär ner verksamhet i Europa

Minst fem kyrkor i Europa ska läggas ner och 25 % av Svenska kyrkans utsända personal ska kallas hem.

 

På bilden: Sjömanskyrkan i London.

Det är verksamhet på kort avstånd till Sverige som det skärs ner i. Detta eftersom kyrkan prioriterar områden långt borta som svenskar i kris har svårt att komma hem ifrån, såsom Thailand.

 

Enligt Svenska Dagbladet föreslås det att den svenska sjömanskyrkan i London ska säljas, liksom kyrkan i Liverpool och Gdynia redan har sålts. Fler försäljningar, bland annat i Spanien diskuteras. På andra orter läggs verksamheten ner när personalen kallas hem eller så dras det ekonomiska stödet från Sverige tillbaka. 

 

Läs hela artikeln på Svenska Dagbladets hemsida.