Svårare att slippa trafikböter inom EU

Ett EU-direktiv föreslås där uppgifter om trafikbrott ska överföras mellan EU-länder för att göra det svårare för bilförare att låta bli att betala böter.

I dagsläget är det mycket svårt att driva in böter från förare som har lämnat landet. EU-direktivet innebär att ett system ska skapas för att utbyta information länderna emellan och slutligen driva in böter. 

 

För att EU-direktivet ska träda i kraft måste Europaparlamentet godkänna det, vilket inte bedöms som svårt då de tidigare uttalat sig positivt.

 

Läs hela artikeln på Riksdag och Departements hemsida.