Sveriges grundlag ändrad

Riksdagen beslutade i förra veckan om flera ändringar av grundlagen – bland annat skrevs EU-medlemskapet in i regeringsformen.

I regeringsformen ska det införas en helt ny paragraf som lyder: ”Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta Nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete.”.

 

Gränsen för personalval sänktes också i grundlagen till 5 %. Riksdagen kommer efter nästa val behöva rösta om statsministern, även om sittande statsminister blir omvald. Valdagen flyttas och kommer vid nästa val 2014 ligga på septembers andra söndag, istället för den tredje söndagen som det tidigare varit.

 

Grundlagsändringarna kommer från grundlagsutredningen vilken alla dåvarande riksdagspartietna var eniga om. De träder i kraft den 1 januari 2011.

 

Läs mer på tidningen Riksdag och Departements hemsida, eller läs protokollen direkt på riksdagens hemsida.