Svensk vård till svenska studenter inom EES

Riksdagen har beslutat att svenska studerande som bor utomlands inom EES-området ska få rätt till svensk hälso- och sjukvård samt tandvård.  

Förändringen av lagen innebär i korthet att den som studerar utomlands får samma rättigheter till hälso- och sjukvård samt tandvård när de är hemma på besök i Sverige, som personer som är bosatta i Sverige. Tidigare har de som studerar utomlands förlorat dessa rättigheter efter ett år. Kravet är att de studerar på en utbildning som ger rätt till svenskt studiestöd eller får utbildningsbidrag för doktorander, skriver CSN på sin hemsida.

 

Läs mer på CSN:s hemsida.