Nya regler vid förnyelse av körkort utomlands

Från 1 december 2010 gäller nya regler för de som är permanent bosatta i utlandet och ska förnya sitt svenska körkort.

 

De som är permanent bosatta i länder inom EES (EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) får då inte längre förnya sitt svenska körkort. Istället ska det ersättas av ett körkort från det land där de är permanent bosatta. Personer som är permanent bosatta utanför EES får däremot fortsatt förnya sitt svenska körkort.

  

Läs mer på körkortsportalen.