Meritpoängssystemet missgynnar utlandssvenskar

SVIV:s generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist skriver i ett debattinlägg på Upsala nya tidnings hemsida att meritpoängssystemet vid antagning till högskolan också missgynnar utlandssvenskar.

 

Som generalsekreterare för Föreningen Svenskar i Världen kan jag konstatera att meritpoängsystemet inte bara missgynnar utländska studenter, men också svenska medborgare som vuxit upp i utlandet och vill återvända till Sverige för högre studier, skriver SVIV:s generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist.

 

Föreningen Svenskar i Världen har, i linje med Saco, tidigare efterfrågat en förändring av meritpoängssystemet. Det har konstaterats att den uppenbara lösningen, att integrera alla utländska gymnasieutbildningar i dagens system, rent praktiskt skulle vara omöjlig. Därför står vi bakom förslagen att antingen minska antalet meriterande ämnen för att möjliggöra en sådan universell integrering, eller skrota meritpoängen helt, skriver generalsekreteraren. 

Läs hela debattartikeln på Upsala nya tidnings hemsida.