Nya regler för betalningar

Den 1 augusti trädde två nya lagar som ska stärka konsumentskyddet vid betalningar. Det är Lag om betaltjänster och Lag om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument. Genom de två lagarna anpassas den svenska lagstiftningen till EU:s direktiv om betaltjänster.

Lär mer här

No text entered