SVIV får gehör för sina propåer om sänkt SINK-skatt

Som alla läsare av hemsidan kunnat konstatera pågår i forum en intensiv debatt om SINK-skatten (den särskilda inkomstskatt för utomlands bosatta), det vill säga den skatt på 25% som dras på pensioner som betalas ut till svenska pensionärer i utlandet. Det är därför glädjande att alliansen i sitt valmanifest tar upp frågan om SINK-skatten och lovar att skatten för utlandssvenskar ska sänkas om ekonomin tillåter.

Foto: Mikael Stavbäck
 

Frågan om SINK-skattens storlek och utformning har tagits upp på de båda
Utlandssvenskarnas Parlament som SVIV arrangerat 2007 och 2009 och de resolutioner som har tagits fram har överlämnats till utrikes- och finansdepartementen.
 
SVIV har tillskrivit finansministern i frågan och hemställt om en översyn av SINK-skatten. Enskilda medlemmar har också haft en livaktig dialog med politiska företrädare om SINK.
 
Det är därför glädjande att konstatera att alliansen i sitt valmanifest tar upp frågan om SINK-skatten och lovar att skatten för utlandssvenskar ska sänkas om ekonomin tillåter.
 
I manifestet sägs:
 
”Alliansen har följande reformambitioner, som kommer att genomföras i den
takt överskott kan säkras:
 
– Även den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta bör sänkas när en
ytterligare förstärkning av jobbskatteavdraget genomförs.”
 
För detta ändamål beräknas 300 miljoner SEK avsättas.
 
Som synes är detta mer än viljeyttring än ett konkret löfte, men det är
positivt att problematiken uppmärksammas och att målsättningen om en
sänkning finns där. Från SVIV kommer vi att fortsätta dialogen med
finansdepartementet och företrädare för de politiska partierna om
SINK-skatten.