Nya svenska lagar började gälla den 1:a juli

Vid halvårsskiftet den första juli började en rad nya svenska lagar gälla. Bland annat infördes en promillegräns för sjöfylleri samtidigt som den allmänna värnplikten avskaffades. En ny lag om konsulära katastrofinsatser införs också den 1:a augusti. Den reglerar statens ansvar vid katastrofer och utgångspunkten är att den enskilde har ett grundläggande ansvar och också betalningsskyldighet för statens kostnader.

En pdf med de viktigaste lagarna och förordningarna kan ses här.