Utredning föreslår möjlighet att ta med a-kassa utomlands

Det ska bli möjligt att ta med a-kassa för den som lämnar Sverige och flyttar utanför EU. En utredning överväger om även barnbidrag och föräldrapenning ska kunna ingå, skriver tidningen Riksdag och Departement idag.

Utredningen har gjorts av Kommittén för cirkulär migration och utveckling och dess ordförande Mikaela Valtersson (mp). Mikaele Valtersson anser att det finns starka skäl för att kunna ta med sig svensk a-kassa, barnbidrag eller föräldrapenning under en viss period när man lämnar Sverige och åker till ett land utanför EU/EES. ”Det viktiga är att vi främjar den spontana migrationen, att vi gör det lättare att flytta in och ut ur Sverige, säger hon.

 

Bakgrunden till utredningen är att svenskarna blivit alltmer globaliserade och att flyttströmmarna ut och in ur Sverige ökat. En del flyttar ut eller in tillfälligt och en del för längre perioder – eller för gott. 283 400 svenskar räknas som så kallade cirkulärmigranter.

Utredningen kommer att presentera sina slutförslag senast den 31 mars nästa år.

 

Läs hela artikeln här.