SWEA International utser Kjerstin Dellert till Årets Svenska Kvinna

Kjerstin Dellert, teaterchef för Ulriksdals Slottsteater Confidencen, har utsetts till Årets Svenska Kvinna 2010 av SWEA International. Kjerstin Dellert får utnämningen för sitt omfattande engagemang för en historisk svensk slottsteater, Confidencen, som annars skulle ha fallit i glömska.

Kjerstin Dellert har enligt motiveringen från SWEA satt Sverige på kartan i det internationella kulturlivet med föreställningar som hedrar Sverige och som turister från hela världen får uppleva. Kjerstin Dellert återuppväckte Confidencen 1981, två år efter att hon gått i pension. Hon har förstås också haft en lång och mycket uppskattad karriär som operasångerska.

Föreningen Svenskar i Världen gratulerar varmt Kjerstin Dellert till utmärkelsen och hoppas på en fin sommar på Confidencen!