Barbro Osher utnämnd till medicine hedersdoktor

Barbro Osher, styrelseledamot för Föreningen Svenskar i Världen sedan 2007, har tillsammans med sin man Bernard Osher utsetts till medicine hedersdoktorer vid Karolinska Institutet. 

Barbro Osher deltar med stort engagemang i SVIV:s verksamhet och var under Fokus USA 2010 till stor hjälp för projektet och höll också en mycket uppskattad mottagning i sitt hem i San Francisco. Barbro Osher är Sveriges generalkonsul i San Francisco samt ordförande i Pro Suecia Foundation och Bernard Osher Foundation.

 

Paret Osher utsågs till medicine hedersdoktorer med motveringen att de; ” (…) har med stort personligt engagemang och generositet genom åren delat med sig till Karolinska Institutet av såväl egen tid och kunskap som sitt stora internationella kontaktnät. De har därmed på ett avgörande sätt stärkt Karolinska Institutets position såväl i Sverige som i USA.”

Föreningen Svenskar i Världen gratulerar varmt styrelseledamoten Barbro Osher till utmärkelsen!