Strandsatta resenärer i vulkanens spår!

Drabbade resenärer har rätt till ersättning

Med anledning av vulkanutbrottet på Island finner, eller har, många svenskar funnit sig strandsatta på flygplatser runt om i världen. För de som reser med europeiska flygföretag finns särskilda EU-regler som garanterar viss ersättning för uppkomna kostnader i samband med till exempel inställda flyg. För de resenärer som befinner sig i USA och reser med SAS finns information på deras hemsida. Generell information om ersättning kan lämnas av konsumentverket.

Läs mer om

,