SACO presenterar utredning om utlandserfarenhet och inkomster

Den 13 april deltog Generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist i ett seminarium anordnat av SACO, angående en utredning om löneutvecklingen för akademiker med erfarenhet från utlandet. Utredningen visar att för män inom den privata sektorn ger utlandserfarenhet högre lön efter återkomsten till Sverige. För kvinnor och inom den offentliga sektorn fanns inte något sådant starkt samband.

Seminariet hölls med anledning av utredningen ”Akademikers utlandserfarenhet och inkomster” som gjorts av Håkan Regnér. Av utredningen kan man bland annat dra slutsatsen att ”utbildningspremien” i Sverige är relativt låg, det vill säga att fördjupade kunskaper som en följd av utlandsstudier inte värderas särskilt högt av svenska arbetsgivare. Många akademiker väljer också att stanna i utlandet för en mer högavlönad karriär utanför Sverige.

Generalsekreteraren fick möjligheten att kommentera dessa slutsatser utifrån ett personligt perspektiv, och med utgångspunkt från SVIV:s medlemmar. Rapporten kommer säkert att diskuteras vidare inom föreningen. Den som är intresserad av att läsa hela SACO:s utredning kan läsa den här

Foto0037

Läs vad andra skrivit om seminariet via länkarna nedan:
SACO

Jusektidningen

Naturvetarna