Föreningen Svenskar i Världens medlemsförmåner

Det lönar sig att bli betalande medlem i SVIV! Du får en rad medlemsförmåner. Här presenteras en av dem; föreningens mångåriga medarbetare Kerstin Gustafsson från Utlandsbosättning AB ger praktisk, ekonomisk och juridisk rådgivning i samband med utflyttning och hemflyttning.

Kerstin Gustafsson har gett ut två populära böcker om att flytta ut och flytta hem, som finns att beställa till rabatterat pris från SVIV:s kansli. Kerstin besvarar också frågor om skatter, deklarationer,pensioner,m.m. i medlemstidningen.
 
Kortare rådgivning är kostnadsfri för medlemmar, och längre konsultationer ges till rabatterat pris för våra medlemmar.
 
För mer information om denna och andra medlemsförmåner, gå till fliken ”medlemsförmåner” högst upp på hemsidan