”Access the U.S. Clean Tech market” i Stockholm och Göteborg

För den som befinner sig i Stockholm eller Göteborg i slutet av veckan bjuder The Swedish-American Chambers of Commerce, SACC-USA, in till två seminarier om den amerikanska ”clean tech” marknaden.

Se inbjudan till seminariet i Göteborg här.

Se inbjudan till seminariet i Stockholm här.