”UD slutar betala för evakuerade svenskar”

Regeringen vill att den som framöver får hjälp vid en katastrofinsats ska ersätta staten för kostnader som uppstått när han eller hon evakuerats eller fått hälso- och sjukvård. Bra försäkringar bör kunna täcka de här utgifterna, skriver utrikesminister Carl Bildt på DN Debatt idag.

Foto: Pawel Flato

”Svenskar som reser eller vistas utomlands har ansvar för sin säkerhet och skall försäkra sig mot oväntade händelser. Men det finns situationer där normala samhällsfunktioner i ett land inte fungerar. Därför föreslår regeringen nu en lag som tydliggör när staten har ansvar för svenskar som drabbas av kris och katastrofhändelser utomlands.”

 

”En konsulär katastrofinsats kommer ofrånkomligen att medföra ansenliga kostnader. Den svenska insatsen vid evakueringen ur Libanon kunde vi summera till 77 miljoner kronor. Att staten tar ansvaret för en katastrofinsats innebär inte att också samtliga kostnader för insatsen ska bäras av staten via de svenska skattebetalarna. Det är rimligt att den som väljer att resa eller bosätta sig utomlands får räkna med vissa ökade kostnader om han eller hon drabbas av en kris- eller katastrofsituation.”

 

”Regeringen vill därför att den som framöver får hjälp vid en konsulär katastrofinsats ska ersätta staten för de kostnader som uppstått när han eller hon har evakuerats eller har fått hälso- och sjukvård. En sådan ersättningsskyldighet överensstämmer väl med hur våra andra regler om konsulärt stöd är utformade. Den stämmer också med principen att den enskilde har det grundläggande ansvaret för sin utlandsvistelse. Ersättningsskyldigheten till staten bör kunna täckas av en bra försäkring.”

 

Lagen föreslås börja gälla redan till sommaren.

 

Läs mer på DN Debatt: ”UD slutar betala för evakuerade svenskar