UD stänger sex ambassader och öppnar 10 nya

Utrikesdepartementet har bestämt sig för att stänga ambassaderna i Bratislava, Dakar, Dublin, Ljubljana, Luxemburg och Sofia. Ambassaderna kommer stänga under året. 10 stycken sektionskanslier kommer under året uppgraderas till ambassader för att stärka Sveriges närvaro i Kaukasus, Balkan och Västafrika.

De sektionskanslier som kommer uppgraderas till ambassader är i Kaukasus och på Balkan kanslierna i Pristina (Kosovo), Tbilisi (Georgien), Chisinau (Moldavien) och Tirana (Albanien). I Västafrika sektionskanslierna i Bamako (Mali), Ouagadougou (Burkina Faso) och Monrovia (Liberia). Uppgraderingar till ambassader sker även  i Kigali (Rwanda), La Paz (Bolivia), och i Phnom Penh (Kambodja).

 

Utrikesminister Carl Bildt säger att ”Vi vill finnas på de platser där vi gör mesta möjliga nytta för de pengar svensk närvaro kostar. Det är positivt att vi kan nyttja våra resurser till att stärka den svenska närvaron i ett antal länder i vårt närområde”. Biståndsminister Gunilla Carlsson understryker effekterna för biståndsinsatserna i länder där Sverige bedriver ett långsiktigt utvecklingssamarbete. ”En stärkt närvaro på plats är oerhört viktigt för genomförandet av ett effektivt, kvalitativt och resultatstyrt utvecklingssamarbete” säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

 

Läs mer på http://www.regeringen.se/sb/d/12520/a/138253