Den globala familjen!

Att flytta runt med sin familj är en stor omvälvning för de flesta. Svenska Dagbladet har nu en artikelserie i ämnet. Du kan följa den här!

SVD har just nu en artikelserie om ”Den Globala Familjen”, där man tar upp svårigheter och glädjeämnen med att bo utanför sitt hemland och hur familjer av olika nationaliteter gör för att anpassa sig till varandra genom att sammansmälta olika kulturer. Den senaste artikeln handlar om återflyttning till Sverige efter många är utomlands och vilka problem som då kan uppstå.

Dessa frågor är angelägna för SVIV,  som bland annat tagit upp frågan om ut- och hemflyttning i utlandssvenskarnas parlament i augusti 2009. Det är en intressant och tankeväckande artikelserie och vi på kansliet vill gärna föra en dialog med våra medlemmar om hur ni ser på dessa frågor och på vilka områden vi kan underlätta genom att påtala problem för myndigheterna eller lobba för att förbättringar/förändringar sker för att underlätta livet för dem som bor kortare eller längre tid utanför Sverige.

 Gå gärna in och följ debatten på SvD eller skriv och berätta i forum på SVIV:s hemsida!

Klicka här för att komma till SvD/Idagsidan