Nytt nummer klart!

Årets sista nummer av Svenskar i Världen har kommit tillbaka från tryckeriet. Detta julnummer skickas ut i dagarna och finns redan nu tillgängligt i pdf-form online för våra betalande medlemmar!

I numret firar vi bland annat jul världen över. Vi gratulerar Saga Skafte-Lindblom på 104-årsdagen, rapporterar från generalsekreterarens visit i Sydafrika och besöker snälla svenska sjörövare i Florida.

 

Tidningen innehåller även en förklarande och intressant artikel gällande den omdebatterade SINK-skatten, skriven av den ideella föreningen Skattebetalarnas jurist Marianne Bergström. Skattebetalarna är en organisation som verkar för sänkt skatt, bättre valuta för dina skattepengar samt ökad rättssäkerhet i skattefrågor.

 

Bergström skriver bland annat att man bör inse att regler gällande socialförsäkringstillhörighet är helt avskilda från skatteregler och att krav på en avskaffad SINK är orimliga. Däremot kan en diskussion av sänkning av SINK:en vara på sin plats, då skattelättnader genomförts i Sverige på skatt för förvärvsarbete.

 

Allt detta och mycket mer finns att läsa i vårt julnummer. BLI MEDLEM NU!