Honorär generalkonsul i New York

Nyheten om att de svenska konsulaten i New York och Los Angeles skulle stängas slog ned som en bomb bland utlandssvenskar bosatta i USA. Helt utan närvaro blir dock inte Sverie i New York, där en honorär generalkonsul kommer att inrättas den 1 januari 2010 för att bevaka svenska intressen

 

 

Utrikesminister Carl Bildt har gett posten till den amerikanske affärsmannen David Dangoor, ordförande i svensk-amerikanska handelskammaren från 1997-2001 och numer styrelsemedlem i samma organisation. Hans huvuduppgift blir att bevaka och stimulera svenska företags exportverksamheter kring regionerna New York, New Jersey och Connecticut. I arbetsbeskrivning ingår även uppgifter om att marknadsföra Sverige som investeringsland för amerikanska företag.

Tjänsten är ett hedersuppdrag, och någon ersättning utgår därför inte till Dangoor.