Svenska kyrkan öppnar i Florida

Svenska kyrkan i Florida har grundats. Den 6 december installeras församlingens kyrkoherde och inför invigningen hålls festliga aktiviteter.

Kyrkoherde blir Olof Olsson. Han har tidigare tjänstgjort i Svenska kyrkan i utlandet i Brasilien, Thailand och på Kanarieöarna. Olof kommer att arbeta tillsammans med sin fru Marie Olsson som är anställld som assistent i församlingen.

Gudstjänsterna kommer att avhållas i samarbete med de lokala kyrkorna i området, framförallt och St Martin’s Episcopal Church i Pompano Beach och St Immanuel Lutheran Church i Miami. Gudstjänst kommer att hållas en gång i månaden på vardera plats. Svenska kyrkan i Florida har egen kör med solister och pianist/organist, kören (tillika kyrkorådet) porträtteras på bilden. 

 för mer information om den nya Svenska Kyrkan i Florida, besök hemsidan.