UP 2009 – Förskola och skola

I dag presenterar vi resolutionerna från grupp 3 vid Utlandssvenskarnas Parlament, Förskola och skola. Gruppen leddes av Ulf Grufman.

1 STATSBIDRAG BÖR ÄVEN TILLFALLA FÖRSKOLOR UTOMLANDS

 

Resolutionsmottagare:

Utbildningsdepartementet

Skolverket

Svenskt näringsliv

 

Frågeställning/problemformulering:

Idag är behöriga elever vid de svenska utlandsskolorna statsbidragsberättigade. Inga förskolebarn är statsbidragsberättigade. Inte minst med tanke på det faktum att svenska familjer får barn senare i livet än tidigare har ofta just förskoledelen vid utlandsskolorna många elever. För de eleverna krävs välutbildad personal och goda lokaler. Detta är kostnadskrävande.

Varför räknas för beslutsfattarna inte de små barnen på samma sätt som de äldre vid utlandsskolan eller på samma sätt som små barn i Sverige?

 

Resolutionsförslag:

Förskolebarn vid svenska utlandsskolor, med egen svensk kursplan, bör ges samma ekonomiska förutsättningar, dvs statsbidrag till skolan, som övriga elever vid utlandsskolorna.

 

ENKLARE BEHÖRIGHETSREGLER FÖR ELEVER VID SVENSKA UTLANDSSKOLOR

 

Resolutionsmottagare:

Utbildningsdepartementet

Skolverket

Svenskt näringsliv

 

Frågeställning/problemformulering:

De svenska utlandsskolorna är sedan många år en av förutsättningarna för utlandssvenska familjer att få en god utbildning för sina barn. En utbildning som också gör det enklare att flytta hem. Idag är behörighetsreglerna för att få svenskt statsbidrag obsoleta, inte minst om man beaktar det förändrade ägandeförhållandet av svenska företag. I dagens värld där människor från olika kulturer möts och bildar familj är de svenska utlandsskolorna också en möjlighet att utbilda de dubbla kulturbärarna vi så väl behöver i svenskt näringsliv och i svenska organisationer. I vårt grannland Norge har man beslutat att medborgarskapet skall vara grunden för statsbidraget.

 

Resolutionsförslag:

Vi uppmanar ansvariga att besluta att det svenska medborgarskapet blir behörighetsavgörande för statsbidrag till de svenska utlandsskolorna.