Gouda reseförsäkring – för svenskar som är fortsatt folkbokförda i Sverige

Svenskar i Världen har tillsammans med Gouda Reseförsäkring (en del av Gjensidige) tagit fram ett erbjudande där du som medlem kan köpa en reseförsäkring med 10 % rabatt. Reseförsäkringen är anpassad för dig som ska vistas ute i världen en längre tid, i privat regi (ej tjänsteresa) kravet är dock att du fortfarande är folkbokförd i Sverige. Erbjudandet gäller fram till 2024-06-01.

Genom att teckna en reseförsäkring säkerställer du att du får den hjälp och assistans du behöver om något oförutsett skulle hända dig under din tid utomlands. Många händelser kan bli väldigt kostsamma och med en försäkring slipper du själv stå för kostnaderna vid exempelvis akut sjukdom, skada, olycksfall och andra tråkigheter.

Nu kan du teckna tre olika försäkringar, Ungdomsreseförsäkring för dig mellan 1-34 år, Reseförsäkring för dig mellan 0-69 år och Seniorförsäkring för dig som är 70 år och uppåt.

Med Goudas reseförsäkring får du bl.a. följande;

1. Tillgång till Goudas Alarmcentral – öppet dygnet runt
2. Ersättning för läkarvård och sjukhuskostnader om du blir
sjuk eller råkar ut för olycksfall
3. Hemtransport vid allvarlig sjukdom
4. Resa till nära anhörig vid allvarlig händelse
5. Ersättning vid olycksfall/invaliditet
6. Dödsfallsersättning
7. Ansvarsskydd
8. Rättsskydd
9. Kristerapi

Försäkringen har 0 kr i självrisk (förutom på rättsskyddet) och kostnaden för försäkringen beräknas per dag och beroende på vilket land du ska resa till.

Hur köper du din försäkring?Här nedan kan du läsa mer om försäkringen, se dess fullständiga villkor, samt beräkna kostnaden och enkelt
teckna din försäkring. Du behöver logga in för att komma åt informationen.

Är du inte medlem, gör slag i saken här och bli medlem och logga sedan in om du vill teckna försäkringen.

Har du frågor om försäkringen är du varmt välkommen att kontakta Gouda.

Du når dem på 08-615 28 00 eller per mejl: info@gouda-rf.se

Öppettider: Alla helgfria vardagar mellan 10.00-16.00.