Det kan uppstå ett antal utmaningar när man är utskriven från Sverige. Dessa försöker vi hitta lösningar på och adressera relevanta beslutsfattare och politiker som har mandat att förändra.

Attityder ändras inte över en natt. Vårt arbete handlar om att visa vilken fantastisk resurs utlandssvenskar utgör med sin internationella erfarenhet och kompetens.

Att återvända till Sverige efter många år utomlands är dessvärre inte okomplicerat. Hur ska internationell erfarenhet – oavsett om det handlar om studier eller arbete – värderas och tas tillvara? Den frågan låg till grund för den bok om Svenskar i Världen initierade och som släpptes i februari 2020, ”Sverige och den globala marknaden för kompetens – hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv medborgare?” (Ekerlids förlag, 2020).

Författaren Gunnar Eliasson, som är professor emeritus i industriell ekonomi/dynamik vid KTH i Stockholm har undersökt vilka svårigheter som alltför ofta uppstår när svenskar återvänder hem efter några år utomlands. Hans slutsats är att ansvar och åtgärder ligger på tre nivåer; individen, arbetsgivaren och samhället.

Läs mer om boken och ett axplock av den publicitet som har genererats:

Rätt värdering och attityd för att tillvarata utlandssvenskarnas kompetens

Tove Lifvendahls ledare i SvD:
https://www.svd.se/hur-mycket-talangvaskning-tal-sverige

Debattartikel i Realtid.se:
https://www.realtid.se/debatt/kompetenslackage-leder-till-betydande-samhallsekonomiska-forluster

Personal & Ledarskap:

Slarva inte bort utlandsåren

Planera för de medföljande

Så tar du emot hemvändande medarbetare

RESOLUTIONER

Bättre värdering av internationell utbildning i Sverige

Nätverk för hemkommande svenskar