Arbetsgrupper

Under Utlandssvenskarnas parlament samlas våra medlemmar i arbetsgrupper för att diskutera igenom de resolutioner som tagits fram kopplat till de utmaningar som utlandssvenskar kan stöta på under sin tid boendes utomlands, eller när de väl är hemma igen. Tillsammans med experter diskuterar vi lösningsförslag som vi sedan tar vidare till berörda beslutsfattare.

Varje arbetsgrupp har en ordförande, en sekreterare och en eller flera experter. Samtliga ordföranden är styrelseledamöter för Svenskar i Världen och sekreterarna utgörs av våra representanter. Experterna representerar olika myndigheter, företag eller organisationer som arbetar med de sakfrågor som diskuteras i gruppen.

Utöver experterna är det enbart medlemmar som får delta i arbetsgrupperna.

Här presenterar generalsekreterare Cecilia Borglin arbetsgrupperna på Utlandssvenskarnas parlament 2021.

Foto huvudbild: Bengt Säll

Medborgarrätt 1

Ordförande: Annika Rembe

Sekreterare: Joakim Söder
Nomad-representant,
Sydamerika & Europa

Expert

Sophie Tzelidis
Kansliråd på UD
Monica Andersson
Processutvecklare
Rättsavdelningen, enheten för förvaltningsrätt, Polismyndigheten

Frågor:
Underlätta vid ansökan om nytt pass för utlandssvenskar
Fler sidor i passet
Utökade antalet beskickningar samt deras behörighet och roll
E-röstning från utlandet
Särskild valkrets för utlandssvenskar


Medborgarrätt 2

Ordförande: Gary Baker

Anneli Pinchard

Sekreterare: Anneli Pinchard
Storbritannien

Experter

Petter Dahl
BankID
Malin Holm
Transportstyrelsen
Ingegerd Widell
Verksamhetsutvecklare, Skatteverket
Pär-Ola Skarviken
Kvalificerad utredare på avdelning Körkort, Transportstyrelsen.

Frågor:
Utlandssvenskar och Statens personadressregister (SPAR)
Förnyelse av svenskt körkort i utlandet
Förbättrat system vid folkbokföring vid inflytt
Internet och telefoni för utlandssvenskar
Säkerställ rätt information vid registrering av födelse, dödsfall och giftermål


Utbildning

Ordförande: Margaret Sikkens Ahlquist

Sekreterare: Maria Karlsson
Storbritannien

Experter

Monica Bravo Granström Språkvetare och Senior Advisor på Svenska som modersmål utomlands (SMUL)
Anna-Lena Olsson
Expert internationell svenskundervisning,

vd Global Svenska
Foto: CSN
Henrik Strömberg Croné
Rättsavdelningen, CSN. Foto: CSN

Frågor:
Främjande av svenskundervisning utomlands för utlandssvenska barn och ungdomar
Mer rättvis och snabbare konvertering av utländska betyg
Medförande av skolpeng utomlands och utökat statsbidrag
Öka antalet svenska studenter utomlands
CSN-regler och utlandsstudenters möjligheter till praktiktjänstgöring vid svenska myndigheter


Medborgarskap

Ordförande: Lennart Koskinen

Sekreterare: Per Lindén
Kina

Experter

Per Näsman
Familjens Jurist
Ewa-Maria van der Kwast
Familjens Jurist
Marisol Arellano Lundberg
Familjens Jurist
Carl Löfberg
Familjens Jurist

Frågor:
Svenskt medborgarskap vid 22 års ålder
Uppehållstillstånd för medföljande till svensk medborgareBilagor till resolution om uppehållstillstånd för medföljande
Personnummer istället för samordningsnummer till svenska medborgare födda utomlands
Hjälp barn med dubbelt medborgarskap att resa mellan länder


Skatter

Ordförande: Claes-Johan Geijer

Sekreterare: Louise Ling-Vannerus
Frankrike

Experter

Aino Askegård Andrésen
Grant Thornton
Margita Beijer
Grant Thornton

Frågor:
Sänkning av SINK
Möjlighet till rotavdrag för utlandssvenskar


Försäkring och Sjukvård

Ibbe Gnem

Ordförande: Ibbe Gnem

Sekreterare: Nathalie Thiel
Marocko

Experter

Lars Olof Fagerström
Representant för SAMS
Erik Irewo,
Försäkringskassan

Frågor:
Utöka och digitalisera Nationella vaccinationsregistret
Vilande SGI vid utflytt
Utökad sjukvård och bättre information inom vården
Reglering av sjukvårdsförsäkringar för utlandssvenskar boendes i Thailand