Internationell erfarenhet och kompetens berikar dig som person och kan ge bra skjuts i karriären. Med hjälp av våra representanter och samarbetspartner kan vi ge dig råd och stöd i samband med utflytten, men också vid etablering och hemflytt. Här har vi samlat lite information som kan vara intressant och till nytta. I vårt påverkansarbete lyfter vi frågor som berör yrkesverksamma med familj.