Tillstånd

I vissa länder kan det krävas att man har ett tillstånd för att engagera sig som volontär, likt ett arbetstillstånd. Du är skyldig att ta reda på vad som gäller i det land där du bor. Ta kontakt med landets ambassad i Sverige för att ta reda på om du behöver särskilt visum för att få engagera dig ideellt och arbeta volontärt innan du påbörjar uppdraget. Om du redan befinner dig i landet bör du höra med de som utfärdade ditt uppehållstillstånd när du flyttade till landet, vilket torde vara en immigrationsmyndighet.

Inom EU ställs inga särskilda krav på tillstånd av svenska medborgare som vill engagera sig i volontärarbete. Utanför EU gäller andra regler. Visum, arbetstillstånd och uppehållstillstånd är vanliga krav för att få jobba som volontär inom många icke-europeiska länder.

 

Tillbaka till innehållsförteckningen om medflytt