Ideellt engagemang

Att man engagerar sig som tränare för ett sportlag eller att man är funktionär på olika sorters arrangemang eller tävlingar som en förening anordnar kan vara ett sätt att vara ideellt engagerad. Det kan också vara engångsuppdrag på festivaler och andra arrangemang. Du skulle kunna vara behjälplig vid en plantage eller odling, eller vad gäller äldre, hemlösa eller att ge av din tid och engagemang på barnhem. Är du intresserad av att engagera sig i arbetet med ungdomar och barn kan du höra dig för med skolorna på orten, då många skolor brukar vara tacksamma för hjälp av olika slag. Eller så kan du höra dig för med så kallade NGOer i landet där du bor. Fundera på vad som skulle passa dig och vad som skulle ge dig motivation i livet samtidigt som du hjälper och stödjer andra.

Begreppet NGO används ofta utomlands i sammanhang som har med välgörenhet att göra. NGO är en förkortning för engelskans Non-Governmental Organization. Det betyder alltså ordagrant ”icke-statlig organisation”, alltså privat organisation. Eftersom även företag kan vara privata så det är egentligen ingen bra beteckning eftersom begreppet är förknippat med biståndsvärlden och kommer ursprungligen från FN. I Sverige används snarare begrepp såsom ideella föreningar och stiftelser, eller ideella organisationer. Begreppet NGO är däremot vanligt förekommande i många länder utanför Sverige.Dessa NGO:er (icke-statliga organisationer) är idag viktiga aktörer oavsett om det handlar om mänskliga rättigheter, fattigdom, miljöfrågor eller naturkatastrofer. Som medföljare skulle det kanske kunna vara av intresse för dig att engagera dig och arbeta med att förbättra villkoren för människor och att få chansen att arbeta för rättvisa, solidaritet och delaktighet med människor i andra delar av världen.

FN har en lista med de ackrediterade NGO:er som finns.

Webbplatsen NGO Advisor har koll på de 100 högst rankade icke-statliga organisationerna.

Organisationen WANGO (World Association of Non-Governmental Organizations) har bra koll på flertalet av NGOer med en tydlig överblick av spridningen över världskartan.

Tillbaka till innehållsförteckningen om medflytt