Våra fantastiska givare

Tack alla ni som under 2021 har bidragit till Svenskar i Världens viktiga arbete! 

Genom ert generösa stöd kan vi stärka utlandssvenskarnas röst i Sverige samtidigt som vi kan bidra till att öka den internationella erfarenheten och kompetensen hos svenskar. 

50 000 kr och uppåt

Barbro Osher Pro Suecia Foundation 
Louise Svanberg
Marina Szugalski Klagsbrun & 

Harry Klagsbrun 

25 000 kr – 49 999 kr

Gunnar Gillberg 

10 000 kr – 24 999 kr

Gary Baker
Inger & Tuve Johannesson 

5 000 kr – 9 999 kr

Adrian Stymne