Vanliga frågor om extra valet

Vi på Svenskar i Världen erbjuder rådgivning gentemot alla de 550 000 svenskar som bor, har bott eller kommer att bo utomlands. Vi får en del frågor om valet som vi har valt att informera om här.

Blir det extra val?
Nej, detta meddelade Regeringen och Alliansen den 27 december i en gemensam presskonferens.

Hur styrs Sverige?
regeringens webbplats kan man hitta information om det demokratiska systemet, budgetprocessen m m.

Hur röstar jag från utlandet?
Du måste ha ditt röstkort för att kunna rösta. Om du är folkbokförd i Sverige måste du se till att få ditt röstkort skickat till dig. Röstandet gör du på en utlandsmyndighet. Du hittar röstlokalerna på Vote Sveriges webbplats; http://votesverige.se.

Hur får jag mitt röstkort till utlandet?
Om du är folkbokförd i Sverige måste du själv se till att få röstkortet skickat till dig. Om du är utskriven ur svenska folkbokföringen skickas röstkortet till den adress som du har angivit som din utlandsadress.

Vad gäller för svenskar som studerar utomlands?
För att vara med i röstlängden ska man vara eller ha varit folkbokförd i Sverige, vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år. Om du studerar utomlands och fortfarande är folkbokförd i Sverige kommer ditt röstkort att skickas till din folkbokföringsadress i Sverige. Du måste då se till att få det skickat till dig. Du kan sen gå till en utlandsmyndighet för att rösta.

Var står det att man måste ha varit folkbokförd i Sverige?
På valmyndighetens webbplats; http://www.val.se/det…/rostratt/rostratt/index.html

Hur anmäler jag mig till röstlängden?
Det gör du genom att fylla i och skicka in blanketten ”Ny adress/röstlängd för utvandrad” hos Skatteverket.

Vilken budget är det som gäller för Sverige?
För år 2015 är det Alliansens budgetförslag som gäller, istället för regeringens förslag till budget. Det har Riksdagen beslutat.

Hur går ett extra val till?
Ett extra val går till på samma sätt som ett vanligt val, men med kortare tidsfrister. Tiden för förtidsröstning och budröstning kortas till tio dagar. Vad gäller utlandsmyndigheter får röstningen starta tidigast på den tjugonde dagen före valdagen. Något som i sin tur ställer höga krav på våra utlandsmyndigheter att lösa alla praktikska och administrativa problem som upplevdes vid valet i september. Extra val bryter inte ordningen för de ordinarie valen. Dessa äger alltid rum vart fjärde år i september. Extra val har utlysts en gång tidigare. Vid valet till andra kammaren 1958 utlystes extraval av statsminister Tage Erlander (S) och den viktigaste valfrågan var då den allmänna tilläggspensionen.

Vart vänder jag mig vid fler frågor?
Hör gärna av er till oss om ni har fler frågor som inte finns med i listan ovan så försöker vi hitta svaren. Maila till svenskar.i.varlden@sviv.se.