Skatter

Internationell beskattning av privatpersoner är ett mycket svåröverskådligt område. Varje land har sin skattestruktur och skattekultur, som oftast omfattar allt från inkomster och kapital till fastigheter och arv. Det finns även specialregler för olika yrkeskategorier, däribland experter, diplomater, biståndsarbetare, lärare och anställda vid internationella organ. Om dina ekonomiska förhållanden är komplicerade kan det vara bra att anlita en expert som kan både svensk och utländsk beskattning. I Svenskar i Världens expertpanel finns flera skattejurister som anlitas av organisationen. Vi rekommenderar dig att skaffa boken ”Att flytta ut från Sverige” om du har särskilda frågor om skatter alternativt att rådgöra med en skattejurist.