Pension

Pensionen brukar delas in i tre delar; allmän pension, tjänstepension och privat pension. Den allmänna pensionen är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Förutom allmän pension har de flesta som arbetar även en tjänstepension. För att få veta vad som gäller för din tjänstepension när du flyttar utomlands och gör uppehåll i intjänandet av tjänstepension bör du kontakta ditt tjänstepensionsbolag. Exempel på tjänstepensionsbolag är KPA, SPP, Alecta, Collectum. På pensionsportalen Minpension.se kan alla som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela sin pension och göra pensionsprognoser.

Som medföljande till din partner som är på utlandsuppdrag, förloras rätten till intjänande av egna pensionsförmåner om du inte har egen anställning i det nya landet. För att du inte ska komma efter i ditt pensionssparande jämfört med din partner rekommenderar vi dig därför att du sparar till pensionen på egen hand för att kompensera denna förlust.

Det är bra att känna till att vid en eventuell bodelning (vid till exempel skilsmässa) har ens partner inte rätt till halva tjänstepensionen, eftersom den inte ingår i bodelningen, men om man inte skriver ett avtal ska det privata sparandet ingå i bodelningen. Upprätta därför ett avtal mellan dig och din partner, som intygar att ditt privata pensionssparande är ditt enskilda (och ska därför inte ingå i en bodelning) ifall ni skulle ingå skilsmässa. Därmed kan inte din partner lägga beslag på halva ditt privata pensionssparande. Ta gärna hjälp av en familjerättsjurist för att få till den rätta formuleringen.