Frågor att fundera kring

För att få hjälp genom beslutsprocessen om att flytta utomlands bör du och din partner tillsammans fundera kring följande frågor och prata ihop er:

 • Vad vill jag och min partner få ut av det nya landet? Är våra mål långsiktiga eller kortsiktiga?
 • Hur lång tid planerar jag och min partner att bo utomlands?
 • Är alla i familjen beredda att flytta?
 • Vad gör vi om ena parten vill stanna i det nya landet och den andra vill flytta hem igen?
 • Hur ser levnadsförhållandena ut i det nya landet?
 • Är jag okej med landets kultur, religion, seder och bruk?
 • Hur är bostadsstandarden i förhållande till vad jag är van vid?
 • Kan jag som medföljande få tjänstledigt eller måste jag säga upp mig?
 • Vad händer med min karriär och hur viktig är den?
 • Finns det möjlighet till meningsfull sysselsättning för mig som medföljande?
 • Hur ordnas det för barnen?
 • Betalar arbetsgivaren skolavgifter och dylikt?
 • Vad gäller för sociala förmåner?
 • Hur kommer familjeekonomin att se ut i jämförelse med i Sverige?
 • Vilka förväntningar har jag på utlandsvistelsen?
 • Tillåter min hälsa omställningen?
 • Hur kommer kontakten med släkt och vänner i Sverige att kunna underhållas och hur viktigt är det?
 • Hur kan jag underhålla mitt professionella nätverk i Sverige under utlandsvistelsen?