Familjerätt

När du bor utomlands innebär det att andra rättsregler än svensk rätt blir tillämpliga på din familjerättsliga situation. Sannolikt kommer juridiken i det land där du är medborgare och det land du väljer att bosätta dig i att ha konsekvenser för ditt och dina anhörigas liv. Oftast är det till exempel enklare att man flyttar utomlands som ett gift par och inte som sambo. När det gäller exempelvis frågor om arv och arvskifte, bouppteckning, skatt och deklaration rekommenderar vi dig att att anlita fackmannamässig hjälp för att få kunskap om vad som gäller för dig och din familjesituation. En jurist kan också vara till stor hjälp när det gäller upprättandet av dokument som testamenten, äktenskapsförord, lagfarter och fullmakter och för att se till att dessa även gäller utomlands. Lever du dessutom i en sambo- eller HBTQ-relation blir frågorna ofta än mer komplexa vid en utlandsflytt. Svenskar i Världen samarbetar med Familjens Jurist och som medlem får du rabatt på deras arvode vid konsultation i familjerättsliga frågor.

Vi rekommenderar dig att ta reda på hur det nya landet ser på olika familjeförhållanden, för din egen skull. De flesta länder har till exempel inte sambolagstiftning som vi har i Sverige. Sambolagen omfattar inte arvsrätt, så skriv ett testamente. Något som man bör känna till är att den svenska lagen gäller inom en tvåårsperiod, därefter träder det nya landets lagar i kraft. Se därför över dina medborgerliga rättigheter. Som svensk tar vi ofta mycket för givet men var hellre påläst än att naivt leva i tron att allt kan ordna sig. Synen på kvinnor och mäns rättigheter skiftar också mycket beroende på i vilken kultur du befinner dig. Visst vill vi så gärna känna oss fria till att göra allt vi vill och kan, men den inställningen får vi tyvärr många gånger förstå är omöjlig på många håll i världen. Acceptera både skrivna och oskrivna lagar i det land du kommer till, för att inte råka illa ut.