Studiemedel

Centrala studiestödsnämnden (CSN) handlägger ärenden och hos dem får du svar på dina frågor om finansiering under studietiden. Under studietiden utomlands kan det vara klokt att ta reda på dina möjligheter till studiestöd från Sverige. Studiemedel består av lån och bidrag. Det finns även möjlighet att låna pengar till extrakostnader för terminsavgifter, resor och försäkringar. Var noga med att ta reda på vilka utbildningar och i vilka länder du är berättigad till studiestöd, samt för hur lång period som du kan bli beviljad studiemedel. För att du ska kunna få studiemedel måste utbildningen vara godkänd av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller av CSN. Kraven är olika om du läser inom eller utanför EU/EES och Schweiz.

Kom ihåg att du fortfarande är skyldig att återbetala ditt studielån till CSN även om du är bosatt utomlands. Se vidare CSN:s webbplats för utlandsstudier. Vissa länder tillåter inte att du jobbar och studerar när du har visum för studier.

Tillbaka till innehållsförteckningen om medflytt