Så röstar du som utlandssvensk

Den 9 september är det riksdagsval och Svenskar i Världen arbetar för att röstdeltagandet bland utlandssvenskar ska öka. Under de senaste riksdagsvalen har bara en tredjedel av de svenskar som bor utomlands tagit chansen att göra sin röst hörd. Använd din demokratiska rättighet och hjälp oss att se till att vi blir fler!

Anmäl dig till röstlängden

I det svenska riksdagsvalet 2018 och EU-valet 2019 kan alla som har rösträtt och befinner sig utomlands brevrösta eller rösta på de utlandsmyndigheter som ordnar röstmottagning. Som svensk medborgare bosatt i utlandet (inte folkbokförd i Sverige) har du rösträtt i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet om du har varit folkbokförd i Sverige. Du finns med i röstlängden i tio år efter det att du flyttade utomlands. Därefter måste du anmäla dig för en ny tioårsperiod. För att betraktas som utlandssvensk måste du någon gång ha varit folkbokförd i Sverige.

Blankett för att anmäla sig till röstlängden som utlandssvensk

De som är folkbokförda utomlands och står med i röstlängden får ett utlandsröstkort, såväl som material för brevröstning, hemskickat på posten. Utlandsröstkorten kan användas både vid brevröstning och röstning på ambassad eller konsulat. För att få utlandsröstkortet och brevröstningsmaterialet är det viktigt att du uppdaterar din adress hos folkbokföringen på Skatteverket i Sverige om du har flyttat, eller anmäler dig till röstlängden igen om det har gått tio år sedan sist. Ovanstående blankett hos Skatteverket används både för att anmäla ny adress eller anmäla sig till röstlängden.

Röstlängden upprättas 30 dagar innan valet. Står du i röstlängden kommer det gå smidigare för dig att rösta. Som utlandssvensk går det dock att rösta från utlandet även om du inte står med. En inkommen röst från utlandet räknas då som en anmälan till röstlängden och rösten räknas i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen. Röstar du på ambassad eller konsulat kan de skriva ut ett nytt röstkort åt dig, eller fylla i ett adresskort.

Ditt röstkort

Ditt utlandsröstkort börjar skickas ut ungefär två månader före valdagen, och ska senast ha anlänt den 26 juli. Röstkortet kan användas vid brevröstning eller vid röstning på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat. För att du ska få utlandsröstkortet måste du ha en uppdaterad adress hos Skatteverket.  

Så röstar du

Du kan antingen brevrösta eller rösta på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat som har röstmottagning. Tänk på att du aldrig kan rösta på själva valdagen i utlandet – du måste förtidsrösta.

Brevrösta
Ett särskilt färdigförpackat material innehåller valkuvert, valsedlar (blanka så att väljaren själv
skriver partiets namn), ytterkuvert, omslagskuvert och noggranna instruktioner. Brevröstningsmaterial skickas till dig samtidigt med ditt röstkort om du står med i röstlängden och har en korrekt adress hos Skatteverket. Du ska ha fått materialet senast den 26 juli. Materialet kan också beställas från en kommun, en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat eller från Valmyndigheten. Brevrösten får göras i ordning tidigast 45 dagar innan valet och får inte skickas från Sverige.

Rösta på en svensk ambassad eller ett konsulat
Som giltig id-handling gäller svenskt pass, svenskt id-kort eller lokal officiell legitimation. Om du har
fått ett röstkort, ta med det så går röstningen smidigare. Valkuvert och valsedlar finns utlagda i röstningslokalen, men om du vill personrösta måste du själv beställa valsedlar med kandidatnamn direkt från respektive parti. I år har UD lovat längre öppettider och fler ställen att rösta på. Kolla öppettiderna på din ambassad eller ditt konsulats hemsida innan du ska rösta.

Kom ihåg!

  • Anmäl dig vart tionde år till Skatteverket om du vill stå kvar i röstlängden
  • Ta med id-handling när du röstar på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat.
  • Har du ett röstkort – ta med det för en smidigare röstning.
  • Vill du personrösta – skaffa valsedlar från respektive parti i god tid.
  • En brevröst får göras i ordning tidigast 45 dagar innan valet men bör skickas i god tid
  • Röstmottagningen vid ambassader och konsulat börjar tidigast 24 dagar före valdagen och avslutas vid olika tidpunkter i olika länder, beroende på att rösterna ska hinna transporteras till Sverige.
  • Du kan rösta även om du inte står med i röstlängden – en inkommen röst räknas som en anmälan till röstlängden och rösten räknas i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen.
  • Du kan inte rösta i utlandet på valdagen!